فایل PowerPoint (اسلاید ها) انتخاب روش مقاوم سازي ترانشه خاکي بر اساس تحليل عددي محاسبات کامپيوتريو نتايج دستي مطالعه موردي : پست63/20 کيلوولت ارغوان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) انتخاب روش مقاوم سازي ترانشه خاکي بر اساس تحليل عددي محاسبات کامپيوتريو نتايج دستي مطالعه موردي : پست63/20 کيلوولت ارغوان ايلام :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

پس از انجام مطالعات ژیوتکنیکی و تهیه گزارشات و نمودارهای مورد نظر ، انتخاب روش مقاوم سازی بهینه جهت ترانشه پست63/20 کیلوولت ارغوان ایلام در نزدیکی شهر ایلام مد نظر قرار گرفت . با توجه به اهمیت پروژه از نظر اقتصادی و اجتماعی می بایست پروژه قابلیت اطمیان و پایداری مناسبی داشته و با توجهبه محدودیت های مالی ، از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه باشد پس از بررسی های میدانی و بررسی دقیق مطالعات ژیوتکنیکی دو روش جهت بررسی بیشتر در دستورکار قرار گرفت روش نیلینگ روش دیوار حایل سنگی در ابتدا با استفاده از روش قطعات ساده شده بیشاب 3 که شامل ترسیم شیب با مقیاس می باشد ضریباطمینان محاسبه شد. سپس با استفاده از مدل سازی نرم افزاری و به منظور بررسی اثر شرایط مختلف شش مدل، ایجاد شده است. همچنین برای شبیه سازی محیط خاکی از مدل الاستو پلاستیک موهر -کولمب استفاده گردیده است . در انتها خروجی ها ، تحلیل شده و نتایج آورده شده است . لازم به ذکر است تحلیل ها در این مقاله به صورت دوبعدی انجام شده است .

لینک کمکی