فایل PowerPoint (اسلاید ها) انتخاب سيستم اجراي پروژه با رويکرد مديريت ريسک پروژه موردي : متروي تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) انتخاب سيستم اجراي پروژه با رويکرد مديريت ريسک پروژه موردي : متروي تهران :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

با پیشرفت ساخت و سازهای پروژه های مترو و اهمیت بی بدیل آن به عنوان عاملی در جهت ارتقاء سطح حمل و نقل شهرها به خصوص کلانشهرهای پرترافیکی از قبیل تهران ،اجرای موفقیت آمیز این پروژه ها جزء مهمترین برنامه هایجامع هر شهر می باشد طراحی و اجرای پروژه های زیرزمینی مثل مترو در طول حیات پروژه به دلایل عدیده از جمله غیر قابل پیش بینی بودن، نیازمند پیاده سازی مدیریت ریسک می باشد هدف از این پژوهش شناسایی، تحلیل، ارزیابی انواعریسک ها و درنهایت پاسخی مطلوب به این ریسک ها با استفاده از موثر ترین عامل بوجود آورنده آن ریسک ها یعنی نوعسیستم اجرای این پروژه ها می باشد طبق نتایج حاصل از یافته ها که بوسیله مصاحبه با متخصصان باتجربه در پروژه های مترو تهران و مطالعات پیشین حاصل شد، ری های مدیریتی پیشترین سهم را به خود اختصاص داد و مناسب ترین سیستماجرای پروژه به منظور پاسخ به این ریسک ها سیستم اجرای پروژه مدیریت اجرا)چهارعاملی( انتخاب شد از مهمترین دلایل تاثیر گذار در نتیجه نهایی می توان به مطابقت پذیری این نوع سیستم اجرای پروژه با تغییرات گوناگون این پروژه ها وهمین طور افزایش قدرت تعامل عوامل اجرایی اشاره کرد

لینک کمکی