فایل PowerPoint (اسلاید ها) انواع صورتجلسات کارگاهي و ابهام شرايط عمومي پيمان در خصوص صورتجلسات کارگاهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) انواع صورتجلسات کارگاهي و ابهام شرايط عمومي پيمان در خصوص صورتجلسات کارگاهي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

یکی از عمده وظایف پیمانکار و دستگاه نظارت در کارگاههای ساختمانی مستند کردن عملیات اجرایی است و از مهمترین اسناد کارگاه صورتجلسات میباشد. در این مقاله اشاره به انواع صورتجلساتکارگاهی و نحوه و زمان تنظیم صورتجلسات مختلف کارگاههای ساختمانی شده است و برخی از ابهامهای موجود در شرایط عمومی پیمان مطرح و پیامدها آن بر روند اجرا بررسی شده و در پایان پیشنهادهای اصلاح آن ارایه می گردد.

لینک کمکی