فایل PowerPoint (اسلاید ها) بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري با رويکرد تامين امنيت نمونه موردي: ناحيه 1 منطقه 15 کلانشهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بازآفريني بافت هاي فرسوده شهري با رويکرد تامين امنيت نمونه موردي: ناحيه 1 منطقه 15 کلانشهر تهران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :25

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین بخش های شهر را بافت های قدیمی آن تشکیل می دهند که دارای بافتی ارزشمند و کهن هستند که متاسفانه امروزه کارکردهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود را از دست داده و دچار مشکلات فراوانی گردیدهاند. یکی از این مشکلات مساله امنیت در دو بعد ذهنی به معنای عدم احساس آرامش و ایمنی در این فضاها و عینی بخاطر برخی ناهنجاری های اجتماعی می باشد. بازآفرینی شهری به عنوان رویکردی کارآمد در صدد احیاء ومعاصرسازی این محلات فرسوده می باشد و تلاش می نماید تا روحی دوباره در این مناطق تزریق نموده و شرایط مناسب جهت حضور و مشارکت همگان در فرآیند آن در راستای تامین نیاز شهروندان بخصوص امنیت گام بردارد.هدف اساسی این پژوهش ساماندهی محلات فرسوده در راستای ایجاد و تامین امنیت شهروندان با رویکرد بازآفرینیمی باشد.جامعه آماری پژوهش ناحیه 1 منطقه 15 کلانشهر تهران می باشد. نمونه آماری پژوهش به روش تصادفی و تعدا 100 نفر در نظر گرفته می شود. تجزیه و تحلیل اطلاعات در این پژوهش به روش تحلیل swotو استفاده ازابزار پرسشنامه انجام و راهکارهای مناسب در راستای بازآفرینی محله موردمطالعه جهت ایجاد امنیت برای شهروندان و ساکنین محله ارایه گردیده است. مطالعات پژوهش نشان می دهد که محلات ناحیه 1 منطقه 15 کلانشهر تهرانبه دلایل مختلف از جمله ورود افراد غریبه به آن، بافت ریزدانه و نفوذپذیری کم در زمینه امنیت با مشکلات فراوانی روبرو می باشد که در نهایت این پژوهش تعریف مرز برای محله ، کنترل ورود و خروج افراد ناشناس، اصلاح بافت ریز دانه و ایجاد دسترسی مناسب در آن را به عنوان راهکارهای مناسب در جهت بازآفرینی ساختار محله و ایجاد امنیت برای ساکنین و افراد مراجعه کننده به آن مطرح می نماید

لینک کمکی