فایل PowerPoint (اسلاید ها) بام هاي سبز عاملي جهت توسعه ي پايدار و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بام هاي سبز عاملي جهت توسعه ي پايدار و بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

توجه به طبیعت از جمله روش هایی است که در جهت کمک به مسایل زیست محیطی حایز اهمیت است زیرا در عین حفظ منابع ارزشمند ، شرایط محیط زیست سالم تری ایجاد می شود امروزه متناسب بودن کمیت ها وکیفیت های معماری به نخستین دغدغه ی معماران تبدیل شده است که در رویکرد زیست محیطی ، عنوان هایی مانند معماری پایدار ومعماری سبز بررسی می شود استفاده از بام سبز در ایران ، راه حلی جهت تعریف وتحلیل پایداری در قالب سیاست ها ومولفه های توسعه پایدار می باشد . به همین دلیل توسعه ی بام سبز در کشور موضوع مهمی به حساب می آید ومیبایست در سطحی کلان به کار گرفته شود تا بتوان از طریق آن به صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان رسید . حال سوال اصلی این پژوهش این است که چگونه می توان با استفاده از بام سبز در ساختمان ضمن صرفه جویی در مصرفانرژی به یک محیط زیست سالم رسید . مقاله حاضر براساس اسناد ومطالعه ی کتابخانه ای تهیه شده است وهدف ازآن استفاده از معیارهای توسعه ی پایدار جهت توجیه نمودن استفاده از بام سبز بر مبنای معیارهای توسعه ی پایدار است

لینک کمکی