فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر سدهاي تاخيري در کنترل و کاهش دبي اوج سيلاب خروجي از حوضه مطالعه موردي: حوضه رودخانه وردآورد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر سدهاي تاخيري در کنترل و کاهش دبي اوج سيلاب خروجي از حوضه مطالعه موردي: حوضه رودخانه وردآورد :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

روشهای مختلفی برای کنترل سیلاب وجود دارد که به طور کلی در دو گروه روش های سازه ای و روش های مدیریتی قرار می گیرند. در این تحقیق روش کنترل سیلاب با استفاده از مخازن تاخیری به عنوان یکی از روش هایسازه ای بیان شده است. جهت بررسی تاثیر مخازن تاخیری در کاهش سیلاب مورد مطالعه این تحقیق )حوضه منتهی به شهر تهران(، ابتدا پس از ساخت سیلاب طراحی و روند یابی آن، تاثیر سیلاب در پایین دست بدون در نظر گرفتن مخازن بررسی گردید، سپس با استفاده از نرم افزارHEC-HMS حوضه مورد نظر و مخازن در نظر گرفته شده در بالادست حوضه شهری، مدل و عملکرد این مخازن در کاهش هیدروگراف سیلاب ورودی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد با استفاده از سدهای تاخیری میزان دبی خروجی به شدت کاهش می یابد به طوری که این مخازن سیلاب با دوره های بازگشت 2و5و10و25و50و100ساله رابه ترتیب 91.4و92.1و89.9و58.1و41.7و28.5 درصد کاهش میدهند

لینک کمکی