فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر ضخامت ورق در عملکرد ديوار برشي فولادي با اتصال RBS واتصالA-W RBS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر ضخامت ورق در عملکرد ديوار برشي فولادي با اتصال RBS واتصالA-W RBS :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

استفاده از دیوار برشی فولادی به عنوان یک سیستم مقاوم در برابر بارهای جانبی در ساختمان های نوساز و تقویت ساختمان های موجود توانسته است جایگاه مناسبی را بدست آورد. تحقیقات و آزمایشات فراوانی که در چند دههاخیر بر روی دیوار برشی فولادی انجام شده است بر ویژگی های دیوار برشی فولادی، از جمله شکل پذیری و سختی بالا و ظرفیت باربری بیشتر نسبت به سیستم های دیگر باربر جانبی تاکید دارد.این سیستم از نظر اجرایی بسیارساده بوده و هیچگونه پیچیدگی خاصی در آن وجو د ندارد و به همین دلیل سرعت اجرای آن بالاست. دیوار برشی فولادی تشکیل شده از یک ورق فولادی که توسط تیرها و ستونها احاطه شده است که تیرها را المانهای مرزیافقی و ستون ها را المانهای مرزی قایم مینامند. نوع اتصالات دیوار برشی بین تیر ها و ستونها به عنوان المانهای مرزی و ضخامت ورق جان دیوار برشی فولادی میتواند بر رفتار و عملکرد قاب موثر باشد. در این تحقیق اثرافزایش ضخامت ورق بر روی عملکرد دیوار برشی فولادی با اتصالاتAW-RBS و RBS مورد مطالعه قرار گرفت و مشاهده شد که تغییرات ضخامت ورق دیوار برشی فولادی فارغ از نوع اتصالRBSباعث تغییر در عملکرد کلی سیستم دیوار برشی فولادی میگردد.

لینک کمکی