فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر مشخصات هندسي جداگرهاي لرزهاي طبيعي در ميرايي امواج حاصل از زلزله درPLAXIS

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر مشخصات هندسي جداگرهاي لرزهاي طبيعي در ميرايي امواج حاصل از زلزله درPLAXIS :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

مطالعه حاضر به بررسی اثر مشخصات هندسی جداگرهای لرزهای طبیعی در میرایی امواج حاصل از زلزله میپردازد.جهت انجام این بررسی از مدلسازی در نرم افزارPLAXIS استفاده گردید. جداگر لرزهای طبیعی بصورت یک لایه خاک درزیر یک فنداسیون ساختمان مدل گردیدو با تغییر مشخصات هندسی مربوط به آن، خروج امواج لرزهای از این لایه توسط مدلسازی دینامیکی، مورد ارزیابی قرار گرفت. مشخصات هندسی مورد بررسی، فاصله قایم لایه جداگر لرزهای از زیر فنداسیون H فاصله افقی لایه جداگر لرزهای طبیعی از لبه سازهt و سطح تراز آب زیرزمینیHw میباشد. در انتها جهت آنالیز، نمودارهای شتاب بر حسب زمان دینامیکی ترسیم گردید تا نحوه میرا شدن امواج مشخص گردد.

لینک کمکی