فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر مقياس بر روي رفتار مقاومتي ستونهاي سنگي صلب با استفاده از آناليز ابعادي وتيوري باکينگهام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر مقياس بر روي رفتار مقاومتي ستونهاي سنگي صلب با استفاده از آناليز ابعادي وتيوري باکينگهام :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

در این مقاله به تاثیر اثر مقیاس در رفتار مقاومتی ستون های سنگی صلب خواهیم پرداخت. به این منظور از مدل سازی عددی در نرم افزار اجزاء محدود پلکسیس استفاده شده است. در ابتدای با استفاده از مبانی آنالیز ابعادی و قواعد تشابه بهساخت تعداد زیادی مدل با مشخصات یکسان و تنها با مقیاس های گوناگون، پرداخته شده است. هدف از این کار روشن کردن وجود اثر مقیاس و میزان تاثیر آن در ظرفیت باربری ستون سنگی صلب می باشد. در ادامه بررسی پارامترهای موثر بی بعد، درظرفیت باربری ستون سنگی و تاثیر هر کدام از آنان در دستور کار قرار گرفته است. اساس کار با توجه به مفهوم مدل سازیمدل ها، ساخت تعداد زیادی مدل با پارامترهای هندسی متفاوت بوده است. به این صورت که تنها یکی از پارامترهای هندسی متغیر در نظر گرفته شده است و سایر پارامترها ثابت نگه داشته شده اند تا بتوان تاثیر پارامتر مورد نظر را بررسی و تحلیل کرد.نتایج بررسی ها نشان می دهد که همواره بایستی مقیاس مناسب برای مدلسازی آزمایشگاهی یا عددی انتخاب شود تا نتایج آن ها قابل تعمیم به مدل واقعی باشد و در واقع اثر مقیاس کمترین تاثیر را داشته باشد

لینک کمکی