فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر همجواري سازه هاي مهاربندي شده با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک-سازه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي اثر همجواري سازه هاي مهاربندي شده با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک-سازه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت اثر اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی سازه های بلند، دو سازه 10 و 20 طبقه که به صورت قاب مهاربندی ویژه فولادی بر روی خاک سخت واقع شده اند، در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است . فاصله سازههایمجاور از همدیگر، یک چهارم بعد پی یعنی 5 متر در نظر گرفته شده است. مدل اندرکنش سازههای مجاور برای سه زمین لرزه مختلف و مقیاس شده برای منطقه یزد و پاسخ غیرخطی سازههای مورد نظر از جمله تغییرمکانها و دریفتهای میان طبقهای با استفاده از روش المان محدود محاسبه شدهاند.

لینک کمکی