فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ضريب رفتار سازه هاي خمشي فولادي کوتاه مرتبه داراي نامنظمي در ارتفاع

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ضريب رفتار سازه هاي خمشي فولادي کوتاه مرتبه داراي نامنظمي در ارتفاع :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

تغییرات ناگهانی سختی یا جرم در ارتفاع ساختمان های چند طبقه، یکی از انواع مهم نامنظمی است که باعث اختلال در رفتار دینامیکی سازه شده و موجب بروز خسارت در اثر زلزله می گردد. در هنگام وقوع زلزله های شدید، سازهها با ورود به ناحیه غیر ارتجاعی، رفتار غیرخطی داشته و با جذب انرژی زیاد قادر به تحمل نیروهای بیشتری خواهند بود. ضریب رفتار یکی از پارامترهای مورد نیاز طراحی لرزه ای می باشد که عملکرد غیرخطی سازه ها حین زلزله های شدید لحاظ می کند. در بسیاری از آیین نامه های طراحی لرزه ای ضریب رفتار برای کاهش سطح نیروی الاستیک به سطحنیروی موردنظر در طراحی استفاده می شود. هدف این مطالعه بررسی ضریب رفتار قاب های خمشی فولادی دارای نامنظمی در ارتفاع می باشد. بدین منظور ابتدا قاب هایی با 5 طبقه که دارای نامنظمی در ارتفاع در طبقات مختلف هستند براساس ایین نامه 2800 طراحی شدند و سپس تحلیل استاتیکی غیرخطی بر روی قاب ها انجام شد. مقایسه ضریب رفتار های بدست آمده نشان می دهد وجود نامنظمی در ارتفاع سبب کاهش در ضریب رفتار می شود.

لینک کمکی