فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ضريب رفتار قابهاي فولادي با اتصالات خورجيني بهسازي شده توسط دستکهاي کمانش ناپذير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي ضريب رفتار قابهاي فولادي با اتصالات خورجيني بهسازي شده توسط دستکهاي کمانش ناپذير :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

به دلایلی از قبیل سادگی و سهولت در اجرا و صرفه اقتصادی، در گذشته ساخت ساختمانهای اسکلت فلزی با اتصالات خورجینی بسیار متداول بوده است. اما عملکرد ساختمانهایی با این نوع اتصال پس از گذشت زمان و تجربه زلزله-های گذشته نشان از عملکرد ضعیف در مقابل بارهای جانبی داشت تا آنجا که بارهای جانبی را بایستی سیستم دیگری از جمله سیستم مهاربند جانبی تحمل نماید. اما رفتار چرخهای مهاربندهای معمولی نیز به دلیل کمانش مهاربندها در فشار،بسیار نامنظم و ناپایدار بوده و زوال زیادی را در مقاومت نشان میدهد. از اینرو به منظور توسعه مهاربندهایی با رفتار بهتر،ابداع و توسعه مهاربندهای کمانشناپذیر صورت گرفت. استفاده از دستک کمانشناپذیر در مقاومسازی و بهسازی سازههایفولادی با اتصالات خورجینی روش جدیدی در بهبود رفتار لرزهای این دسته از سازهها میباشد. هدف اصلی این پژوهش بررسی ضریب رفتار قابهای فولادی با اتصالات خورجینی که با دستکهای کمانشناپذیر مقاومسازی شدهاند میباشد. در این پژوهش ارزیابی رفتار دستکهای کمانشناپذیر در مقاومسازی سازههای فولادی با اتصالات خورجینی با بهرهگیری ازتحلیل استاتیکی غیرخطی )بار افزون( صورت گرفت و پارامترهای موثر بر ضریب رفتار و تعیین این ضریب در ساختمان-های 5 و 01 طبقه با پلان یکسان و سختی متفاوت اتصالات خورجینی محاسبه گردید. نتایج پژوهش حاکی از عملکرد مناسب این دستکها در بهسازی قابهای خورجینی داشته و ضریب رفتار قابهای خورجینی بهسازی شده با دستکهایکمانشناپذیر با سیستم قاب خمشی فولادی متوسط مطابقت دارد و این روش به دلیل حجم کم مقاومسازی، روش مناسبی برای مقاومسازی سازههای فولادی با اتصالات خورجینی میباشد.

لینک کمکی