فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي تاثيرشکل و نوع تير پيوند بر روي رفتار لرزه اي ديوار هاي برشي فولادي کوپله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عددي تاثيرشکل و نوع تير پيوند بر روي رفتار لرزه اي ديوار هاي برشي فولادي کوپله :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

هر دیوارهای برشی فولادی کوپله، که حالت توسعه یافته دیوارهای برشی فولادی معمولی هستند یکی از بهترین سیستم های لرزه بر با کارایی و عملکرد بالا میباشد. که در سال های اخیر در طراحی سازههای بلند در بسیاری ازکشورهای زلزله خیزی همچون ژاپن، کانادا و آمریکا استفاده شده است. سیستم دیوارهای برشی فولادی کوپله متشکل از دو یا چند دیوار برشی فولادی مجزا میباشد که توسط تیرهای قوی فولادی در محل تراز سقفها در هر طبقه به یکدیگراتصال داده شدهاند که تیرهای مذکور را تیرهای همبند و یا تیر پیوند گویند. در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر پارامتریکی تیر همبند توسط نرم افزار آباکوس پرداخته شده است. در این مقاله منحصرا به بررسی نقش تیر همبند در شکل پذیری،جذب انرژی و سختی تیر پیوند و همچنین اثر شکل تیر همبند و مشخصات هندسی در بهبود وضعیت باربری جانبی دردیوار برشی با استفاده از آنالیز استاتیکی غیر خطی )پوش آور( پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد استفاده از تیر پیوندبامقاطع I شکل، ورق پیوسته و ورق ماهیچه دار معادل نسبت به سایر مقاطع معادل شکل پذیرتر و سخت تر میباشد وجذب انرژی بسیار بالایی از خود نشان می دهند و با افزایش ابعاد تیر پیوند، جذب انرژی، سختی الاستیک و تا حدودی سختی پلاستیک تحت بارگذاری یکنواخت افزایش مییابد.

لینک کمکی