فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي علل جذابيت پاويون هاي موفق در اکسپو 2015 ميلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي علل جذابيت پاويون هاي موفق در اکسپو 2015 ميلان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

نمایشگاه جهانی یاWorld’s Fair or Universal Expositionsمجموعه نمایشگاه هایی است که هر 5 سال یکبار در کشورهای مختلف جهان برگزار و مهمترین نمایشگاه های برگزار شده در جهان محسوب می شوند که تحت نظر موسسه ای به نام دفتر بین المللی نمایشگاه ها که مرکز آن در پاریس است برگزار می شود و آن راExpo نیز می نامند. نمایشگاه جهانی، نمایشگاه غیر تجاری است. میزبانی این نمایشگاه باعث ترویج و تبادل نظر و همچنین توسعه جهان اقتصاد، فرهنگ و علم و تکنولوژی خواهد بود.در این نمایشگاه، شرکت های مختلف از سراسر جهان به معرفی دستاوردهای خود پرداخته و این امر باعثبهبود روابط بین الملل نیز می گردد. لذا این امر کشورهای شرکت کننده را بر آن داشته تا نهایت تلاش خود را برای نمایش توانمندی های علمی، مهندسی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... کرده و با تکیه برگذشته، نگاه به آینده داشته باشند. اکسپو نیز مانند تمام صحنه های هماورد، پاویون موفق و درخشان و پاویون ناموفق و سرخورده دارد که این فرصتی را برای محققین رشته معماری فراهم می آورد تا با مطالعهدقیق به دلایل موفقیت و یا عدم موفقیت در جذب مخاطب پاویون های مختلف بپردازند. از این رو در این پژوهش تلاش شده تا علل جذابیت پاویون های موفق در اکسپو 2015 میلان از دیدگاه هایی غیر از دیدگاهمعماری بازشناسی گردد و برای رسیدن به این مهم از روش توصیفی و تحلیلی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و برداشت های میدانی در قالب مصاحبه با اندیشمندان حوزه معماری و جمع آوری آرا و نظرات وانتقادات در سطح بین الملل راجع به پاویون های اکسپو 2015 میلان صورت گرفت. سپس تجزیه و تحلیل متغیرهای مقیاسی برای یافتن علل موفقیت در اکسپو انجام گردید. نتایج بررسی چنین می نماید کهعوامل بسیار زیادی در درخشش یک پاویون در اکسپو تاثیر گذار هستند و نباید صرفا به معماری توجه کرد. بررسی ها حاکی از این مطلب اند که مفهوم با ارزش تر از فرم است و بیان استعاره ای از فرم تا حدیجذاب است که به بازی با احجام مبدل نگردد. عموم اقشار بازدیدکننده از اکسپو ها به جزییات، مصالح و تزیینات بومی و ترکیب آن با تکنولوژی های روز دنیا، توجه ویژه دارند.

لینک کمکی