فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عملکرد تيوريک و عددي ميراگر الاکلنگي U شکل در قاب هاي خمشي فولادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل PowerPoint (اسلاید ها) بررسي عملکرد تيوريک و عددي ميراگر الاکلنگي U شکل در قاب هاي خمشي فولادي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس ملي پژوهشهاي کاربردي در مهندسي عمران، معماري و مديريت شهري

تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

در این مقاله عملکرد میراگرهای فلزی جاری شونده شکل در قابهای فولادی با استفاده از تحلیل غیر خطی تاریخچه زمانی انتگرال مستقیم مورد مطالعه قرار می گیرد .برای این منظور مدلهای سه، پنج و ده طبقه قابهای ساختمانی فولادی باآیین نامه 2800 طراحی شده، میراگرهای مذکور از طریق سیستم الاکلنگی به آنها افزوده شد .سازه های مزبور در دو حالت بدون میراگر و با میراگر با استفاده از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی و تحت شتاب نگاشت های مختلف تحلیلشده و نتایج مربوطه با هم مقایسه شده اند رفتار و پاسخ غیرخطی در تحلیل های انجام یافته با اعمال خصوصیات غیرخطی برای میراگرها در قاب و نیز از طریق اختصاص مفاصل پلاستیک به اعضای سازه ای همچون تیرها و ستونها در نظر گرفته شد تا شاهد رفتار لرزه ای واقعی تر مدل ها باشیم .نتایج حاصله حاکی ازآن است که بکارگیری این میراگرها باعث بهبود رفتار لرزه ای و کاهش پاسخ های دینامیکی ساختمان های مجهز به آنها می شود

لینک کمکی